Breaking News

Up date 5 ອັນດັບ ຮ້ານຄໍາ (Jewelry) ໃນວຽງຈັນ ທີ່ລາຍງາມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ (ໃຜເຄີຍໃຊ້ບໍລິການຮ້ານໃດແດ່?)

ແບ່ງປັນ

Up date 5 ຮ້ານຄໍາ ໃນວຽງຈັນ ທີ່ລາຍງາມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ

ສະບາຍດີ ມື້ນີ້ແອັດຈະມາພາສາວໆໄປຮູ້ຈັກກັບ 5 ອັນດັບ ຮ້ານຄໍາ ທີ່ມີທັງລວດລາຍງາມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບທີ່ສຸດໃນວຽງຈັນ ຢາກຮູ້ວ່າມີຮ້ານໃດແດ່ ໄປເບິ່ງກັນເລີຍ

  1. ຮ້ານຄໍາ ພູວົງ

ມີລາຍຄໍາງາມໆ ມາແຖມໃຫ້ເລືອກ

  1. ຮ້ານຄໍາ ສີດາ ລາດຊະວົງ

ລາຍຄໍາຈາກຮ້ານ ສີດາ ລາດຊະວົງ

  1. ຮ້ານຄໍາ ສໍາລານ ໂພທິສານ

ລາຍຄໍາງາມ ຈາກທາງຮ້ານເພິ່ນ

  1. ຮ້ານຄໍາ ພອນທິບ

ມາແຖມໃຫ້ເລືອກຕຶ່ມ ຈາກທາງຮ້ານເພິ່ນ

  1. ຮ້ານຄໍາ ສີຫອມ ສົມສຸກ

ລາຍຄໍາງາມໆ ມາເລືອກໄດ້ເລີຍ

ໝາຍເຫດ: ຈັດອັນດັບໂດຍແອັດເອງ ຖ້າຜິດພາດຫຍັງໄປ ຕ້ອງຂໍໂທດ ມາທີ່ນີ້ດ້ວຍ (ຂໍຂອຍໃຈ)

By: BeautyGuru

ແບ່ງປັນ