Breaking News

ໜ້າໃສໄດ້ ແບບບໍ່ງໍ້ຮ້ານສະປາ

ແບ່ງປັນ

ເຄີຍບໍ່ ຢາກໜ້ານຽນຂາວໃສ ລົງທຶນຊື້ course ນວດໜ້າແພງໆ ແຕ່ບໍ່ມີເວລາໄປຮ້ານສະປາ ສຸດທ້າຍເສຍເງິນລ້າໆ ຄິດວ່າສາວໆເກີນເຄິ່ງໜຶ່ງ ເຄີຍພົບພໍ້ບັນຫາແບບນີ້ມາແລ້ວແນ່ນອນ .. ແຕ່ຕໍ່ນີ້ໄປ ບັນຫາຂອງສາວໆຈະໝົດໄປດ້ວຍ ເຄຶ່ອງຜະລິດອາຍນໍ້າ ລະດັບນາໂນໄອອອນ Kuron Nano – Ion Facial Steamer ນະວັດຕະກໍາສະປາທີ່ເຮັດໄດ້ຢູ່ເຮືອນ ດັ່ງມີຜູ້ຊ່ຽວຊານມາເບິ່ງແຍງເລີຍແຫຼະ!! ຊ່ວຍຫຼຸດບັນຫາຜິວໜັງແຫ້ງ ຄືນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ແກ່ຜິວໜັງໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຍາວນານ ເປັນເຄື່ອງອາຍນໍ້າທີ່ມີອະນຸພາກນ້ອຍກວ່າເຄື່ອງອາຍນໍ້າປົກກະຕິ ຈຶ່ງສາມາດຊຶມເຂົ້າສູ່ຜິວໜັງຂອງສາວໆໄດ້ຢ່າງດີ ໂດຍເຄື່ອງພົ່ນອາຍນໍ້າຈະສ້າງເປັນໄອອອນປະຈຸລົບ ເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າຊຸ່ມ ແລະ ຂາວໃສຂຶ້ນ ສ່ວນອາຍນໍ້າຮ້ອນຂະໜາດ Nano ກໍຈະປະສົມກັບສານອາຫານ ແລະ ໝາກໄມ້ ຊ່ວຍບໍາລຸງຜິວໜັງ ກະຕຸ້ນລະບົບໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ກໍາຈັດສິ່ງເປິເປຶ້ອນອອກຈາກຈຸລັງ (cells) ຜິວໜັງ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງແຂງແຮງ ແລະ ດູດເອົາ Oxygen ໄດ້ດີຫຼາຍຂຶ້ນ.

 • ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງ
 • ຜະລິດອາຍນໍ້າ Nano-Ion ພຽງ 1 ນາທີ
 • ສາມາດພົ່ນອາຍນໍ້າໄດ້ດົນເຖິງ 17 ນາທີ (ໃຊ້ພຽງຄັ້ງລະ 10 ນາທີ)
 • ມີປຸ່ມປັບອຸນຫະພູມ 3 ລະດັບຄື: ການເຮັດອາຍນໍ້າສໍາລັບໃບໜ້າ (Facial Steamer) ສໍາລັບອົບຜ້າຮ້ອນ (Towel warmer) ແລະ ເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມໃນອາກາດ (Humidifier)

 • ຄຸນສົມບັດ
 • ເປີດຮູຂົນກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ
 • ເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຄວາມສົດໃສໃຫ້ໃບໜ້າ
 • ຫຼຸດບັນຫາຜິວໝອງ ສິວສ້ຽນ ຟື້ນຟູຜິວໜັງໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ
 • ລັກສະນະພາຍນອກນ້ອຍກະທັດຮັດ ສາມາດເຮັດເອງໄດ້ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ
 • ສາມາດໃສ່ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການບໍາລຸງໃຫ້ຜິວໜ້າ
 • ຄວາມຮ້ອນຈາກອາຍນໍ້າ ສາມາດກໍາຈັດ Bacteria ທີ່ຢູ່ເທິງໃບໜ້າໃຫ້ສະອາດ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດບັນຫາການເກີດສິວ.
ແບ່ງປັນ