Breaking News

ຄໍລໍາ: Travel ຈະມາຊວນສາວໆສາຍທໍາມະຊາດ ແພັກກະເປົາ ແບກເປ້ໄປນອນເຕັ້ນ ເຊວຟີ້ກັບສະຕໍເບີຣີ…

ແບ່ງປັນ

ຄໍລໍາ: Travel ຈະມາຊວນສາວໆສາຍທໍາມະຊາດ ແພັກກະເປົາ ແບກເປ້ໄປນອນເຕັ້ນ ເຊວຟີ້ກັບສະຕໍເບີຣີ…

ໃນບັນຍາກາດປາຍຝົນຕົ້ນໜາວນີ້ ຂວັນໃຈມາຊວນສາວໆສາຍທໍາມະຊາດ ແພັກກະເປົາ ແບກເປ້ໄປນອນເຕັ້ນ ເຊວຟີ້ກັບສະຕໍເບີຣີ ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼັກແສນກີບ ແຕ່ມ່ວນສຸດຄຸ້ມເກີນລາຄາແນ່ນອນ ດ້ວຍວິວຫຼັກລ້ານທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເລີຍ!

  ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າເຮົາຈະພາໄປໃສແດ່ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່າໃດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໃຜຕົວະຊອກມາອ່ານ ແລະຮູ້ຈັກກ່ອນໄປໄດ້ໃນ ວາລະສານຂວັນໃຈ ສະບັບເດືອນທັນວາ 2017 ມີຈໍາໜ່າຍຕາມ U Express M Point Mart ແລະ Jeffy Mart ທຸກສາຂາ.

ແບ່ງປັນ