Breaking News

ຮູ້ບໍ່!!! ນີ້ແມ່ນຊູດເຜົ່າໃດຂອງລາວ (ມີຄໍາຕອບ)

ແບ່ງປັນ

ຮູ້ບໍ່!! ນີ້ແມ່ນຊຸດຂອງເຜົ່າໃດ (ມີຄໍາຕອບ)

ມາພົບກັນໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການເຮັດວຽກໃນອາທິດນີ້ (ບາງຄົນເອີ້ນວັນເສົານ້ອຍ) ມາພົບກັບ BeautyGuru ຄົນຜູ້ຮ້າຍໃຫຍ່ຄົນເກົ່າຄົນເດີມ ເຊິ່ງວ່າມື້ນີ້ກໍມາພ້ອມກັບເລຶ່ອງລາວດີໆເຊັ່ນເກົ່າເຊັ່ນເຄີຍ ແລະ ຖ້າສາວໆຄົນໃດຢາກຮູ້ວ່າມື້ນີ້ມີຫັຍງມາຕ້ອນນັ້ນມາຕິດຕາມກັນເລີຍ!! ມື້ນີ້ມາພ້ອມກັບຊຸດສາວລາວທີ່ແປກຕາ ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ເຄີຍເຫັນ ຫຼືເຄີຍເຫັນແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່ານີ້ແມ່ນຊຸດຂອງຊົນເຜົ່າໃດນັ້ນມື້ນີ້ BeautyGuru ມີຄໍາຕອບມາໃຫ້

 

 

ຊຸດທີ່ທ່ານເຫັນນັ້ນມັນແມ່ນຊຸດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າໄຕເໝີ້ຍນັ້ນເອງ, ເຜົ່າໄຕເໝີ້ຍແມ່ນຊົນເຜົ່າໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຊົນເຜົ່າລາວໄຕ-ລາວລຸ່ມໜຶ່ງໃນສາມຊົນເຜົ່າໃຫຍ່ຂອງລາວທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ, ລາວສູງ ແລະ ລາວເທິງນັ້ນເອງ ເຜົ່າໄຕເໝີ້ຍນີ້ສ່ວນຫຼາຍຈະອາໄສຢູ່ທາງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ເມຶອງຄໍາເກີດ (ຫຼັກຊາວ) ເປັນຕົ້ນ. ເປັນແນວໃດສາວໆແຕ່ລະຊຸດນັ້ນງາມແມ່ນບໍ່? ຖ້າສາວໆຢາກລອງໃສ່ເບິ່ງກໍບໍ່ຍາກເດີ້ພຽງແຕ່ສາວໆລອງໄປທ່ອງທ່ຽວທາງຫຼັກຊາວ ເມຶອງຄໍາເກີດເບິ່ງຊົນເຜົ່າໄຕເໝີ້ຍເຂົາຈະມີເຮຶອນບູຮານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າໃຫ້ຊົມ ແຖມຍັງມີຊຸດເໝີ້ຍງາມໆໃຫ້ສາວໆໄດ້ລອງໃສ່ນໍາອີກ. ວ້າວ! ມັນດີຫຼາຍເລີຍລະມື້ໜ້າ BeautyGuru ກະຊິໄດ້ໄປລອງເບິ່ງຄືກັນລະ!

By: BeautyGrru

ເຄຼດິດຮູບຈາກ: Kid Studio Lao

ແບ່ງປັນ