Breaking News

Keo Khounphachanh

ລອງປັບປ່ຽນຄວາມຄິດ ແລ້ວຊີວິດຈະປ່ຽນໄປ!!!

ມາເບິ່ງ! 12 ຂໍ້ຄິດທີ່ເຮັດໃຫ້ “ຊີວິດມີຄວາມສຸກ” ເຖິງຈະເຄີຍຜ່ານເລື່ອງຮ້າຍໆມາ ສາວໆ! ເຊື່ອວ່າຊີວິດຂອງຄົນເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງຜ່ານເລື່ອງຮ້າຍໆມາທັງນັ້ນ ແຕ່ຖ້າລອງປັບປ່ຽນຄວາມຄິດຈັກໜ້ອຍ ຊີວິດກໍ່ປ່ຽນໄດ້ຄືກັນເດີ່! ຊຶ່ງມື້ນີ້ ຂວັນໃຈ ຂໍສະເໜີຂໍ້ຄິດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ! ເອົາເປັນວ່າເຮົາໄປເບິ່ງພ້ອມກັນເລີຍ ຫັດປ່ອຍວາງ ຊ່າງມັນ ຢ່າເຮັດຄືຕົວເອງແບກໂລກທັງໜ່ວຍເລີຍ ທຸກບັນຫາມີທາງແກ້ກະແມ່ນ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາຈະຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ຄອຍແກ້ບັນຫາຢູ່ຝ່າຍດຽວ ເລື່ອງໃດທີ່ມັນເກີນຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນຂອງເຮົາ ກໍ່ປ່ອຍໆມັນໄປແດ່ ເຮົາເກີດມາເພື່ອໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ບໍ່ແມ່ນແບກຮັກຄວາມທຸກ! ຖ້າສາວໆປ່ອຍວາງໄດ້ຈະຄົ້ນພົບຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຫຍັງ ໄລຍະທາງພິສູດມ້າ ການເວລາພິສູດຄົນ ບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມກະຕືລືລົ້ນ Present ຕົວເອງ! ກະສໍ່າເວົ້າໃຜກະເວົ້າໄດ້ຫັ່ນລະ ຖ້າຍັງບໍ່ຢາກໃຫ້ມິດໃໝ່ເບື່ອ ໄດ້ໂປດສໍາລວມ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນຕາມທີ່ຈະຄວນເປັນ ໃຫ້ການກະທໍາ ແລະ ເວລາເປັນເຄື່ອງພິສູດຈະດີກວ່າ… ໃຫ້ເວລາກັບຕົວເອງສັກນິດ ຈິດແຈ່ມໃສ ເປົ້າໝາຍມີໄວ້ພຸ່ງຊົນ ແຕ່ຖ້າສາວໆບໍ່ຢຸດພັກໃຫ້ເວລາຕົວເອງແດ່ ກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ຄວາມກົດດັນທີ່ຫຼາຍເກີນຄວາມຈໍາເປັນ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດທີ່ສຸດ! ນອກຈາກຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຫຍັງດີຂຶ້ນ ຍັງເປັນການທໍາຮ້າຍຕົວເອງນໍາ ດັ່ງນັ້ນ …

Read More »

ໃຜເຄີຍປະສົບກັບບັນຫາຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນຊີວິດແດ່ ທັງການຮຽນ ການງານ… ລອງມາອ່ານ!!!

12 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງ “ເຈົ້າລົ້ມເຫຼວ” ຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ສະບາຍດີສາວໆຂວັນໃຈ ໃຜເຄີຍປະສົບກັບບັນຫາຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນຊີວິດແດ່ ທັງການຮຽນ ການງານ ມື້ນີ້ ຂວັນໃຈ ມີເຄັດ (ບໍ່) ລັບດີໆໃນການພັດທະນາຕົວເອງມາຕ້ອນກັນ!!! ຫຼາຍໆຄົນມີຄວາມຜິດພາດ ລົ້ມເຫຼວເກີດຂຶ້ນມາໃນຊີວິດ ແລ້ວຍ້ອນຫຍັງ? ບາງຄົນຊອກເຫດຜົນໄດ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈັກເທື່ອ ມື້ນີ້ ເຮົາລອງມາເບິ່ງເລີຍວ່າເຮົາມີນິໄສແບບນີ້ບໍ່ ແລະ ຕ້ອງເຊົາພຶດຕິກໍານີ້ດ້ວຍວິທີໃດ? ຖ້າພ້ອມແລ້ວເຮົາໄປເບິ່ງກັນເລີຍ… ໃຫ້ຄົນອື່ນມານິຍາມ “ຄວາມສໍາເລັດ” ແທນຕົວເອງ ຖາມຕົວເອງວ່າຊີວິດເຮົາຕ້ອງການນິຍາມ “ຄວາມສໍາເລັດ” ໃນແບບໃດ ຊຶ່ງແນ່ນອນວ່າແຕ່ລະຄົນນິຍາມຄວາມສໍາເລັດບໍ່ຄືກັນ ເພາະຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງນິຍາມຄວາມສໍາເລັດຂອງເຮົາດີກວ່າ ເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ຄົນບອກຕໍ່ ໂດຍບໍ່ລອງຊອກຄໍາຕອບດ້ວຍຕົວເອງ ເມື່ອສົງໄສໃນເລື່ອງໃດຄວນຕັ້ງຄໍາຖາມ ແລະ ພິສູດດ້ວຍຕົວເອງກ່ອນ ກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນເລົ່າຕໍ່ກັນມາເພາະເມື່ອໄດ້ລົງມືເຮັດ ແລະ ພິສູດດ້ວນຕົນເອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຕອບທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄໍາບອກເລົ່າກໍ່ເປັນໄດ້ ໃຫ້ຄົນອື່ນມາຕັດສິນໃຈໃນເລື່ອງທີ່ ສໍາຄັນຂອງຊີີວິດ ໃນເລື່ອງຂອງການຕັດສິນໃຈ ອາດຈະມີບາງເທື່ອທີ່ຕ້ອງມີຄົນອື່ນມາຊ່ວຍຕັດສິນໃຈ ແຕ່! ຢ່າລືມວ່າໃນການຕັດສິນໃຈເລື່ອງສໍາຄັນຂອງຊີວິດເຮົາ ເຮົາຄືຄົນທີ່ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ພຽງຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການເລືອກສາຍຮຽນ, …

Read More »

ໃຜເຄີຍປະສົບກັບບັນຫາຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນຊີວິດແດ່ ທັງການຮຽນ ການງານ… ລອງມາອ່ານ!

12 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງ “ເຈົ້າລົ້ມເຫຼວ” ຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ສະບາຍດີສາວໆຂວັນໃຈ ໃຜເຄີຍປະສົບກັບບັນຫາຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນຊີວິດແດ່ ທັງການຮຽນ ການງານ ມື້ນີ້ ຂວັນໃຈ ມີເຄັດ (ບໍ່) ລັບດີໆໃນການພັດທະນາຕົວເອງມາຕ້ອນກັນ!!! ຫຼາຍໆຄົນມີຄວາມຜິດພາດ ລົ້ມເຫຼວເກີດຂຶ້ນມາໃນຊີວິດ ແລ້ວຍ້ອນຫຍັງ? ບາງຄົນຊອກເຫດຜົນໄດ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈັກເທື່ອ ມື້ນີ້ ເຮົາລອງມາເບິ່ງເລີຍວ່າເຮົາມີນິໄສແບບນີ້ບໍ່ ແລະ ຕ້ອງເຊົາພຶດຕິກໍານີ້ດ້ວຍວິທີໃດ? ຖ້າພ້ອມແລ້ວເຮົາໄປເບິ່ງກັນເລີຍ… ໃຫ້ຄົນອື່ນມານິຍາມ “ຄວາມສໍາເລັດ” ແທນຕົວເອງ ຖາມຕົວເອງວ່າຊີວິດເຮົາຕ້ອງການນິຍາມ “ຄວາມສໍາເລັດ” ໃນແບບໃດ ຊຶ່ງແນ່ນອນວ່າແຕ່ລະຄົນນິຍາມຄວາມສໍາເລັດບໍ່ຄືກັນ ເພາະຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງນິຍາມຄວາມສໍາເລັດຂອງເຮົາດີກວ່າ ເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ຄົນບອກຕໍ່ ໂດຍບໍ່ລອງຊອກຄໍາຕອບດ້ວຍຕົວເອງ ເມື່ອສົງໄສໃນເລື່ອງໃດຄວນຕັ້ງຄໍາຖາມ ແລະ ພິສູດດ້ວຍຕົວເອງກ່ອນ ກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນເລົ່າຕໍ່ກັນມາເພາະເມື່ອໄດ້ລົງມືເຮັດ ແລະ ພິສູດດ້ວນຕົນເອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຕອບທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄໍາບອກເລົ່າກໍ່ເປັນໄດ້ ໃຫ້ຄົນອື່ນມາຕັດສິນໃຈໃນເລື່ອງທີ່ ສໍາຄັນຂອງຊີີວິດ ໃນເລື່ອງຂອງການຕັດສິນໃຈ ອາດຈະມີບາງເທື່ອທີ່ຕ້ອງມີຄົນອື່ນມາຊ່ວຍຕັດສິນໃຈ ແຕ່! ຢ່າລືມວ່າໃນການຕັດສິນໃຈເລື່ອງສໍາຄັນຂອງຊີວິດເຮົາ ເຮົາຄືຄົນທີ່ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ພຽງຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການເລືອກສາຍຮຽນ, …

Read More »

ແກ້ວຕາ Net Idol ສາວລາວ ເຊັນສັນຍາເປັນ brand ambassador ໃຫ້ກັບລໍາໂພງ ຍີ່ຫໍ້ M+

ແກ້ວຕາ Net Idol ສາວລາວ ເຊັນສັນຍາເປັນ brand ambassador ໃຫ້ກັບລໍາໂພງ ຍີ່ຫໍ້ M+      ໃນວັນທີ 28 ເມສາ 2018, ຢູ່ທີ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 6, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກຸ່ມບໍລິສັດ ທຽນພູກວາງໂຈ (ປະເທດຈີນ) ໄດ້ຈັດງານ ເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນລໍາໂພງ ຍີຫໍ້ M+ ໃນລາວ ພ້ອມກັບລົງນາມເຊັນສັນຍາ ກັບນາງ ແກ້ວຕາ ພອນປະເສີດ ມາເປັນ presenter ໃຫ້ກັບລຳໂພງດັ່ງກ່າວ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ WU XIAN ZHONG,CEO ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດທຽນພູກວາງໂຈ.   ພາຍໃນງານທ່ານ WU XIAN ZHONG,CEO ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດທຽນພູກວາງໂຈ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການລົງນາມເຊັນສັນຍາກັບ ນາງສາວເເກ້ວຕາ ພອນປະເສີດ ມາເປັນ brand …

Read More »

ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດແມ່ຍິງລາວ ສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີ ພ້ອມທັງຮັບສະມາຊິກໃໝ່ ແລະ ບາສີສູ່ຂວັນປີໃໝ່ລາວ…

ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດແມ່ຍິງລາວ ສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີ ພ້ອມທັງຮັບສະມາຊິກໃໝ່ ແລະ ບາສີສູ່ຂວັນປີໃໝ່ລາວ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ເມສາ 2018 ຢູ່ທີ່ ສູນເຝີກອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ, ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດແມ່ຍິງລາວ ( ສທຍລ) ໄດ້ຈັດງານ ສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີ 2017 ພ້ອມ ກັບວາງແຜນວຽກງານຕໍ່ໜ້າໃນປີ 2018. ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ຈັດມີພິທີບາສີສູ່ຂວັນ ເພື່ອເປັນສິຣິມຸງຄຸນໃນບຸນປີໃໝ່ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.  ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນາງ ຈັນທະຈອນ ວົງໄຊ ປະທານ ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດແມ່ຍິງລາວ, ທ່ານ ນາງ ຈັນເທົາ ປະທຳມະວົງ ປະທານກິດຕິມະສັກຂອງ ສທຍລ, ທ່ານ ນາງ ແສງມະນີ ວິຍາເກດ ປະທານ ທີ່ປຶກສາ ສທຍລ, ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກໃໝ່ ແລະ ເກົ່າເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງໃນການຈັດງານຄັ້ງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການເຕົ້າໂຮມສາມັກຄີບັນດາສະມາຊິກຂອງ ສຍລ ແລະ …

Read More »