Category : ເບິ່ງດວງລາຍອາທິດ

ດວງ 12 ລາສີ ປະຈຳອາທິດ ທີ່ 25-31 ກໍລະກົດ

ແບ່ງປັນ

ດວງ 12 ລາສີ ປະຈຳອາທິດ ທີ່ 25-31 ກໍລະກົດ ລາສີມັງກອນ: ຜູ້ທີ່ເກີດ 15 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ ການງານ: ຈະມີການຍ້າຍວຽກ ຫຼື ເດີນທາງໄກແບບກະທັນຫັນ ເຊິ່ງຍ້າຍໄປທຳອິດອາດບໍ່ລົງໂຕປານໃດ ແຕ່ຕໍ່ໄປຈະດີເອງ ການເງິນ: ຈະໄດ້ເງິນຈາກວຽກເກົ່າໆ ຫຼື ຈາກການຂາຍເຄື່ອງເກົ່າທີ່ມີຄ່າ ຄວາມຮັກ: ຄົນຮັກທີ່ມາເລັ່ງເອົາຄຳຕອບຈາກທ່ານ ແລະຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ພ້ອມ ຢ່າໄປຕອບຕົກລົງ ເພາະອາດຈະມາຖຽງກັນພາຍຫຼັງ   ລາສີກຸມ: ຜູ້ທີ່ເກີດ 13 ກຸມພາ – 15 ມີນາ ການງານ: ທ່ານຈະມີຊື່ສຽງ ແລະ…

Comments Off on ດວງ 12 ລາສີ ປະຈຳອາທິດ ທີ່ 25-31 ກໍລະກົດ / 338 View / 26/07/2016

error: ສະຫງວນລິຂະສິດ ຫ້າມນຳເອົາໄປເຜີຍແຜ່ຕໍ່ !!