Breaking News

Career Advice

ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ ຖ້າຢາກມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນຊີວິດ!!!

ຄຳແນະນຳຈາກຄົນທີ່ປະສົບການມາກ່ອນ: ຖ້າໝູ່ເພື່ອນມີບຸກຄົນທີ່ເປັນແບບຢ່າງ ທັງຮູ້ສຶກປະທັບໃຈໃນການເປັນນັກທຸລະກິດ ກໍຄືພະນັກງານທີ່ດີເດັ່ນ ດັ້ງນັ້ນບໍ່ຕ້ອງເກງໃຈທີ່ຈະເຂົ້າໄປຂໍຄຳແນະນຳຈາກຄົນໆນັ້ນເດີ້ ຮຽນຮູ້ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໜ້າ: ພະຍາຍາມເບິ່ງຜົນງານທີ່ດີຂອງຫົວໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ຮຽນຮູ້ດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແບບຫົວໜ້າຂອງເຮົາ ເມື່ອໃດທີ່ຫົວໜ້າທ່ານບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ລາພັກ ກໍເປັນໂອກາດທີ່ເຮົາຈະໄດ້ສະແດງສີມື ວ່າສາມາດເຮັດວຽກແທນເພິ່ນໄດ້ ຖືວ່າໄດ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຂອງເຮົາ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກວ່າເພື່ອນຮ່ວມງານຄົນອື່ນໆອີກ. ໝັ່ນຊ່ວຍວຽກຕ່າງໆບໍ່ວ່າວຽກນ້ອຍ ຫຼື ໃຫຍ່: ການທີ່ຈະເຂົ້າໄປມີບົດບາດໃນເລື່ອງວຽກງານ ຫຼື ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຖິງວ່າຈະເປັນພຽງເລື່ອງນ້ອຍໆກໍຕາມ ຄວນເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ບໍລິຫານຫຼາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງຈະຖືກຈົດຈໍາໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອມີເລື່ອງໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ຊື່ຂອງເຮົາກໍຈະຂຶ້ນມາຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງຫົວໜ້າທັນທີ. ຮັກສາສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບລູກຄ້າ ຫຼື ແຂກທຸກຄົນ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນແຂກຜູ້ນ້ອຍ ຫຼື ແຂກຜູ້ໃຫຍ່ກໍຕາມ ບໍ່ຄວນຂາດການຕິດຕໍ່ກັບເຂົາເຈົ້າ ເພາະບໍ່ມີທາງຮູ້ດອກວ່າ ມື້ໜຶ່ງພວກເຂົາອາດມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຊີວິດ ຫຼືໂອກາດທາງວຽກງານໃນອະນາຄົດ. ພັດທະນາທັກສະໃນການເວົ້າຢູ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ທັກສະການນຳສະເໜີວຽກ: ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຢ້ານເວລາເວົ້າຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ ເຊິ່ງມີຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນຄວນຄິດວ່າໂອກາດທີ່ຢູ່ບ່ອນຄົນຫຼາຍ ເປັນໂອກາດດີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈ ແບບເຮົາເປັນຕົວແທນໃນການສະແດງອອກ ເພື່ອພັດທະນາໃນທາງທີ່ດີຂອງຕົວເຮົາເອງ. ເປັນມິດທີ່ດີກັບທຸກຄົນ: ຄວນເປັນມິດກັບທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຈະໃນເວລາອາລົມກຳລັງເຄັ່ງຕຶງກັບວຽກງານກໍຕາມ …

Read More »

ຄວນຮູ້! ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງການເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ ຫຼື OT

ພະນັກງານ Office ທັງຫຼາຍເອີຍ! ການເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ ຫຼື Overtime (OT) ເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນທຸກໆບໍລິສັດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງ ສະນັ້ນ  ເງື່ອນໄຂ ແລະຂອບເຂດຂອງການເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ (2014) ຂອງບ້ານເຮົາ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການຖືກເອົາປຽບ ຫຼືຖືກໃຊ້ເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍເພິ່ນກຳນົດໄວ້ ລາຍລະອຽດຈະມີແນວໃດ ໄປເບິ່ງພ້ອມກັນເລີຍ:   ມາດຕາ 53. ການເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ: ໃນກໍລະນີ ມີຄວາມຈຳເປັນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກໜ່ວຍກຳມະບານ ຫຼືຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ ຫຼືຜູ້ອອກແຮງງານສ່ວນຫຼາຍເສຍກ່ອນ. ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກເພີ່ມ ໃນເດືອນໜຶ່ງ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 45 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ວັນໜຶ່ງ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3 ຊົ່ວໂມງ, ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງເກີນ 4 ວັນ ຕິດຕໍ່ກັນ …

Read More »

ເພີ່ມສະເໜ່ໄດ້ບໍ່ຍາກ! ດ້ວຍການເປັນຄົນມີ Passion.

Hello ເຫຼົ່າສາວທັນສະໄໝທັງຫຼາຍ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາວ່າກັນດ້ວຍເລື່ອງຂອງ Passion ຫຼືສິ່ງທີ່ເຮົາມັກຮັກ ຈົນເຖິງຂັ້ນຫຼົງໃຫຼນັ້ນເອງ ນະຈຸດນີ້ ຈຸດທີ່ສາວໆຕ້ອງຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ທຸກຢ່າງປ່ຽນແປງໄວ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາຕ້ອງແປປວນໄປນໍາ! ສະນັ້ນ ການຮັບມືກັບສະຖານະການແບບນີ້ ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີຈຸດຢືນ ເປັນຕົວຂອງຕົນເອງ ໂດຍອາໄສ Passion ປະຈຳຕົວໃຜມັນນັ້ນເອງ .. ສໍາລັບໃຜທີ່ກໍາລັງສົງໄສວ່າ Passion ແມ່ນຫຍັງ? ຂໍບອກວ່າ ມັນຄືສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຈົມຢູ່ໄດ້ໝົດມື້ໂດຍບໍ່ເບື່ອ! ຕ່າງກັບງານອະດິເລກບ່ອນວ່າ ການເຮັດງານອະດິເລກເຮົາເຮັດແກ້ເຫງົາ ຫຼືເຮັດໃນຕອນທີ່ວ່າງ ແຕ່ Passion ຄືສິ່ງທີ່ເຮົາຮັກ ແລະ ສາມາດມີຄວາມສຸກກັບມັນຢ່າງແທ້ຈິງໄດ້ແນວໃດລະສາວໆ ນີ້ແຫຼະຄືສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆໂດດເດັ່ນ ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງໝັ້ນໃຈ ແລະມີສະເໜ່ສຸດໆໃນຍຸກນີ້! ແຕ່ສໍາລັບໃຜທີ່ຍັງຊອກ Passion ຂອງຕົວເອງບໍ່ພົບ ກໍຢ່າຟ້າວກັງວົນໄປ ເພາະມື້ນີ້ ຂວັນໃຈ ກໍໄດ້ສັນຫາມາຕ້ອນແລ້ວເດີ້ ໄປເບິ່ງພ້ອມກັນເລີຍ! ຮູ້ກ່ອນມີສະເໜ່ກ່ອນເດີ້ສາວໆ!! ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຊ່ວຍບອກ: ນະຈຸດໆນີ້ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຊ່ວຍບອກທຸກຢ່າງວ່າມັກຫຍັງ ຫຼືບໍ່ມັກຫຍັງ ເພາະຄວາມຮູ້ສຶກມັນບໍ່ເຄີຍຕົວະ ລອງສັງເກດ ແລະ …

Read More »

ທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບ! ກົດໝາຍແຮງງານ ວ່າດ້ວຍ “ມື້ພັກ” ສິດທິທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຄວນໄດ້ຮັບຈາກ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ

ຖ້າຜູ້ອອກແຮງງານ ຫາກບໍ່ໄດ້ພັກວຽກປະຈຳປີ ອັນເນື່ອງມາຈາກເຫດຜົນ ຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານນັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າແຮງງານເພີ່ມ ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ ຕາມຈຳນວນວັນທີ່ບໍ່ໄດ້ພັກ. ສະບາຍດີແຟນໆ ຄໍລຳ In Action ເຊັ່ນເຄີຍ ເລີ່ມເຂົ້າໜ້າຮ້ອນກັນແລ້ວໝູ່ເພື່ອນຫຼາຍຄົນຄົງຈະກຳລັງວາງແຜນພັກປະຈຳປີ ເພື່ອໄປທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແມ່ນບໍ່? ມາໆ ບໍ່ລໍຊ້າ ເຮົາຈະມາບອກບາຍລະອຽດ ຂອງວັນພັກແຕ່ລະປະເພດ ທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ 2014 ທັງໝົດ 5 ປະເພດດັ່ງນີ້: ວັນພັກປະຈຳອາທິດ: ຜູ້ອອກແຮງງານ ມີສິດໄດ້ພັກວຽກຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງວັນ ຕໍ່ໜຶ່ງອາທິດ ຫຼື 4 ວັນ ຕໍ່ເດືອນ, ຈະເປັນວັນອາທິດ ຫຼື ວັນໃດ ວັນໜຶ່ງກໍໄດ້ ຕາມການຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ອອກແຮງງານ ກັບຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ວັນພັກທາງລັດຖະການ ແລະພັກບຸນປະເພນີ: ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດພັກວຽກ ໃນວັນພັດທາລັດຖະການ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ …

Read More »

ເຫດຜົນທີ່ຄົນຍຸກນີ້ຢາກເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ ຫຼາຍກວ່າປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການ (Freelance)

ວຽກມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ຈາກການສໍາຫຼວດຄວາມພຶງພໍໃຈຂອງພະນັກງານພົບວ່າ ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານຈະມີຄວາມສຸກ ແລະເຮັດວຽກໄດ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າພະນັກງານປະຈຳ ແລະເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການ ພັກຜ່ອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມເວລາທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ ບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງສົນໃຈສາຍຕາຂອງຫົວໜ້າ ຫຼືເພື່ອນຮ່ວມງານ ຈະພັກຫຼາຍພຽງໃດ ຫຼືດົນເທົ່າໃດກໍໄດ້ ຂໍພຽງແຕ່ເຮັດວຽກຂອງເຮົາໃຫ້ອອກມາດີ ແລະ ແລ້ວທັນເວລາ ເລືອກເວລາເຮັດວຽກຕາມໃຈ ບໍ່ວ່າໃຜກໍປາຖະໜາຢາກຕື່ນສວາຍໆ ແລະ ເລືອກເວລາເຮັດວຽກໄດ້ຕາມໃຈຕົນເອງ ເຊິ່ງຄົນບາງກຸ່ມ ກໍມັກເຮັດວຽກໃນເວລາກາງຄືນ ເພາະເຊື່ອວ່າຈະມີສະມາທິ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ກໍຂຶ້ນກັບແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະຕາມຄວາມລຶ້ງເຄີຍຂອງໃຜມັນ ໃນຂະນະທີ່ ບາງຄົນກໍມັກເຮັດວຽກໃນຕອນເຊົ້າໆ ເພາະສະໝອງປອດໂປ່ງວ່າຊັ້ນ ເຊິ່ງແລ້ວແຕ່ຄວາມຖະໜັດຂອງໃຜມັນ ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງຄົ້ນຫາຕົວເອງໃຫ້ພົບ ວ່າເວລາໃດທີ່ເຮົາຈະມີພະລັງ ແລະ ສະມາທິຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລ້ວຈົ່ງຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເວລາທີ່ເຮົາມີໄອເດຍຖິ້ມໄປລ້າໆ ບໍ່ຕ້ອງເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ ເພາະການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍທັງເງິນ (ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ) ແລະ ເວລາ ບໍ່ມີຜົນກະທົບກັບບໍລິສັດ ຄວາມກັງວົນທີ່ວ່າ ຖ້າໃຫ້ພະນັກງານເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ ອາດບໍ່ດີຕໍ່ບໍລິສັດ ເພາະອາດບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານໄດ້ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງເລີຍ ເພາະໃນຍຸກປະຈຸບັນ ຮູບແບບຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ເປີດໃໝ່ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ (online) ແລະບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ກໍປະສົບຜົນສຳເລັດ …

Read More »