Category : Money

5 ແນວຄິດເພື່ອປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິເປັນຄົນລວຍ

ແບ່ງປັນ

1 ເຮົາສາມາດເປັນທັງຄົນ “ຄົນລວຍ” ແລະ “ຄົນດີ” ໄປພ້ອມກັນ ບາງຄົນອາດມີທັດສະນະຄະຕິໃນທາງບໍ່ດີຕໍ່ຄວາມຮັ່ງມີ ເພາະຄິດວ່າຄວາມລວຍນັ້ນ ໄດ້ມາຈາກຄວາມກິເລດຕັນຫາ ຊຶ່ງຄວາມຄິດນີ້ມັນກໍມີສ່ວນຖືກຢູ່ໃນສ່ວນໜຶ່ງ ແຕ່ໃນໂລກນີ້ຍັງມີຄົນລວຍອີກຫຼາຍຄົນທີ່ເປັນຄົນດີຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມແບບບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ ພຽງແຕ່ວ່າຄວາມຄິດຂອງຄົນຈໍານວນນັ້ນບາງເທື່ອມັນອາດບໍ່ຖືກກັບຈິດໃຈຂອງຄົນທີ່ຄິດຕ່າງນັ້ນແຫຼະ! 2 ສ້າງ “ເສັ້ນທາງ” ສູ່ຄວາມລວຍ ແທນ “ຄວາມຄິດ” ຢາກລວຍ ຄວາມລວຍ ເປັນສິ່ງທີຄົນເຮົາຕ້ອງສ້າງມັນດ້ວຍຕົວເອງ ເຮົາອາດເຫັນຄົນທີລວຍຫຼາຍໆຄົນຢູ່ອ້ອມຮອບເຮົາ ບໍ່ເຫັນເລີຍວ່າມີໃຜລວຍຂຶ້ນມາແບບສະບາຍສະບາຍ ບໍ່ມີເລີຍ ເພາະທຸກສິ່ງນັ້ນຕ້ອງສ້າງດ້ວຍ “ການລົງມື” ບໍ່ໃຊ້ແຕ່ຄວາມຄິດຢ່າງດຽວ ຕ້ອງລົງມືເຮັດໄປພ້ອມຈຶ່ງຈະເຫັນຜົນ. 3 ຖ້າເຮົາບໍລິຫານເງິນໂຕເອງບໍ່ໄດ້ ເຮົາກໍບໍລິຫານຊີວິດຂອງເຮົາບໍໍໄດ້ຄືກັນ ລອງສັງເກດເບິ່ງວ່າ ໃນການດໍາເນີນຊີວິດແຕ່ລະມື້ນັ້ນ ບໍ່ມີມື້ໃດເລີຍທີເຮົາຈະບໍ່ຈ່າຍເງິນ ດັ່ງນັ້ນ ການບໍຫານເງິນຂອງເຮົານັ້ນຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງຄືກັບການບໍລິຫານຊີວິດນໍາອີກ. 4 ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບ “ຊັບສິນ” ບໍ່ແມ່ນ…

Comments Off on 5 ແນວຄິດເພື່ອປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິເປັນຄົນລວຍ / 296 View / 21/12/2016

ກົດ 8 ຂໍ້ ຂອງຄົນຢາກລວຍ!!!

ແບ່ງປັນ

ສາວໆມາອ່ານທາງນີ້ເລີຍຖ້າສາວໆຢາກມີເງິນທ້ອນກັບກົດ 8 ຂໍ້ ຂອງຄົນຢາກລວຍ ເຊິ່ງຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນໄປອ່ານພ້ອມໆກັນເລີຍສາວໆ. ກວດສອບດອກເບ້ຍທະນາຄານ ໝັ່ນກວດສອບເບິ່ງອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທຸກທະນາຄານ ເພາະທະນາຄານມີດອກເບ້ຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ກວດສອບໃຫ້ລະອຽດວ່າທະນາຄານໃດທີ່ໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງ. ບໍ່ກິນເຂົ້າຢູ່ຮ້ານ ຖ້າຢຸດການອອກໄປກິນເຂົ້າຢູ່ຮ້ານອາຫານໄດ້ຈະເປັນການດີທີສຸດ ຈະເປັນການປະຢັດໄດ້ຫຼາຍໆທາງເຊັ່ນ: ຄ່າອາຫານ, ຄ່ານໍ້າມັນ ວິທີທີ່ດີຄື ການປຸຸງແຕ່ງອາຫານກິນເອງແມ່ນສາມາດປະຢັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ສ້ອມແປງເຄື່ອງໃຊ້ ເມື່ອເວລາມີເຄື່ອງເປ່ເພຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ ລອງພະຍາຍາມສ້ອມແປງສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ກັບມາໃຊ້ງານໃຫ້ໄດ້ຄືເກົ່າ ດີກວ່າຈະເອົາເງິນໄປຊື້ສິ່ງຂອງໃໝ່ໆມາໃຊ້ແທນ. ບໍ່ເອົາເງິນຕິດໂຕຫຼາຍ ຈົ່ງຢ່າເອົາເງິນຕິດໂຕໄປນໍາຫຼາຍ ຖ້າບໍ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງຂອງທີ່ລາຄາແພງ ໃຫ້ນໍາຕິດໂຕໄປໜ້ອຍດຽວພໍທີ່ຈະຊື້ສິ່ງຂອງທີ່ຈໍາເປັນໃນຂະນະນັ້ນ. ເອົາອາຫານທ່ຽງໄປກິນຢູ່ຫ້ອງການ ລອງຄໍານວນຄ່າອາຫານທ່ຽງໃນທິດໜຶ່ງ ສາວໆອາດເສຍເງິນໄປຫຼາຍເລີຍແຫຼະ! ແນະນໍາໃຫ້ກຽມອາຫານມາເອງ ເພື່ອເປັນການປະຢັດເງິນ ແລະຍັງໄດ້ກິນອາຫານທີ່ສະອາດຈາກຜົນງານຂອງຕົນນໍາອີກ. ຊໍາລະຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານອອນລາຍ ບໍ່ຈໍາເປັນເລີຍທີທ່ານຈະເສຍເງິນຄ່ານໍ້າມັນເພື່ອໄປຈ່າຍຄ່າຊົມໃຊ້ໃນຄອບຄົວ ເພາະທ່ານສາມາດຈັດການກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ເຊັ່ນ: ຄ່ານໍ້າ, ຄ່າໄຟ ແລະ ຄ່າໂທລະສັບ. ຊອກກິດຈະກໍາຍາມຫວ່າງທີບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເງິນ ກິດຈະກໍາຍາມຫວ່າງທີບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ…

Comments Off on ກົດ 8 ຂໍ້ ຂອງຄົນຢາກລວຍ!!! / 115 View / 14/12/2016

ວິທີ​ບໍລິຫານ​ເງິນ​ແບບ​ງ່າຍໆ ​​ມີ​ເຫຼືອ​ເກັບ​ສົມ​ໃຈ

ແບ່ງປັນ

ການສ້າງຖານະທີ່ໝັ້ນຄົງກໍຄືການບໍລິຫານເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບນັ້ນເອງ ສະບັບນີ້ວາລະສານຂວັນໃຈ ຂໍຍົກເອົາວິທີການບໍລິຫານເງິນແບບງ່າຍໆ ທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຮັດໄດ້ມາຝາກ ໂດຍແບ່ງລາຍຮັບທັງໝົດອອກເປັນ 6 ສ່ວນ ດັ່ງນີ້ : ເງິນສຳລັບໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ( Necessity Account ) 55% ຂອງລາຍໄດ້ທັງໝົດ ເງິນໃນສ່ວນນີ້ ເປັນເງິນທີ່ຖືກແບ່ງໄວ້ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍເປັນ ຄ່າອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ການເດີນທາງ, ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ຫຼື ຈ່າຍຄ່ານ້ຳ, ຄ່າໄຟ, ຄ່ານ້ຳມັນລົດ ແລະ ໜີ້ສິນຕ່າງໆ ເງິນສຳລັບໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕົວຕາມໃຈມັກ ( Play Account ) : 10% ຂອງລາຍໄດ້ທັງໝົດ 10% ໃນສ່ວນນີ້ ຖືເປັນລາງວັນສຳລັບຄວາມອິດເມື່ອຍໃນການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະເດືອນ ເປັນເງິນທີ່ເຮົາສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງອິດສະລະ…

Comments Off on ວິທີ​ບໍລິຫານ​ເງິນ​ແບບ​ງ່າຍໆ ​​ມີ​ເຫຼືອ​ເກັບ​ສົມ​ໃຈ / 272 View / 26/10/2016

ວິທີ​ທ້ອນ​ເງິນ​ ແບບພະນັກງານເງິນ​ເດືອນ

ແບ່ງປັນ

ການໃຊ້ຊີວິດໂດຍປາສະຈາກການວາງແຜນ ຖືເປັນຊີວິດທີ່ອ່າວສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະໃນເລື່ອງການເງິນ ຖ້າບໍ່ມີການຈັດລະບົບກັນໃຫ້ດີ ເມື່ອຮູ້ຕົວກໍອາດຈະສວາຍເກີນໄປ ເພາະກຳລັງປະສົບກັບບັນຫາທາງການເງິນແບບຫຼີກບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ຄົນເຮັດວຽກລໍຖ້າເງິນເດືອນນີ້ ສ່ວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ສາມາດບໍລິຫານເງິນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແຕ່ເຊື່ອວ່າເຮົາສາມາດຮັບມືກັບມັນໄດ້ ຖ້າຮູ້ຈັກວາງແຜນ ແລະ ໃສ່ໃຈກັບອະນາຄົດທາງດ້ານການເງິນຂອງຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະໃນແຕ່ລະມື້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈົນບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລີ່ມ ຈາກຈຸດໃດດີ ລອງມາອ່ານວິທີການວາງແຜນທ້ອນເງິນທີ່ບໍ່ຍາກເກີນ ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານດອກເນາະ! ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ. ຄົນເຮັດວຽກທຸກຄົນອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດ ເຮັດໃຫ້ຕັດສິນໃຈໄດ້ຍາກ ແຕ່ເມື່ອຮອດເວລາຕ້ອງວາງແຜນການເງິນ ເຮົາກໍຈະເຫັນໂລດວ່າ ສິ່ງໃດຈຳເປັນທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ: ອາຫານລາຄາແພງ, ຊື້ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ໃຊ້ພຽງເທື່ອດຽວ ຖ້າເຮົາສາມາດຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໄດ້ ເຮົາກໍຈະເຫັນເງິນຢ່າງແນ່ນອນ. ທ້ອນກ່ອນ ຈຶ່ງຈ່າຍ ຫຼາຍຄົນເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ຈ່າຍກ່ອນ ເຫຼືອເທົ່າໃດແລ້ວຈຶ່ງທ້ອນ ເຊິ່ງມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງປານໃດ ເຮົາຄວນປ່ຽນມາໃຊ້ວິທີທ້ອນກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງຈ່າຍ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີເງິນເຫຼືອຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະເຮົາໄດ້ເອົາເງິນສ່ວນໜຶ່ງອອກໄປແລ້ວ ເຮົາກໍຈະໃຊ້ເງິນໄດ້ແບບອຸ່ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ…

Comments Off on ວິທີ​ທ້ອນ​ເງິນ​ ແບບພະນັກງານເງິນ​ເດືອນ / 197 View / 12/10/2016

5 ນິດ​ໄສ​ ​ຈ່າຍ​ເງິນ​​ໃຫ້​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ

ແບ່ງປັນ

ໃນປະຈຸບັນຖ້າຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດຄືກັນ ຄວາມລໍ້າລວຍ, ຄວາມຮັ່ງມີ ເປັນສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນປາຖະໜາຢູ່ຕະຫຼອດ ແລ້ວເປັນຫຍັງ ? ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ເຄີຍໄດ້ສຳພັດກັບຊີວິດແບບນັ້ນ ກໍຍ້ອນວ່າ ເຮົາບໍ່ມີຄວາມດຸໝັ່ນພຽງພໍ ຫຼື ຂາດຄວາມຕັ້ງໃຈ ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຮັ່ງມີໄດ້ນັ້ນອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກຫຼາຍປັດໄຈເຊັ່ນ: ຄົນທີ່ມີວາດສະໜາ ດີ, ມີໂຊກ ແລະ ອື່ນໆ ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດນັ້ນກໍຄື ນິດໄສ ຄວາມຄິດ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດຂອງເຮົາທີ່ຈະບົ່ງບອກອະນາຄົດໄດ້ ລອງມາອ່ານ ແລະ ພິຈາລະນາ ຄວາມຄິດ, ນິດໄສ ລະຫວ່າງ ຄົນຈະຮັ່ງກັບຄົນຈະທຸກ ຈາກການຈ່າຍເງິນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຄົນຈະຮັ່ງຊື້ຄວາມຮູ້ ຄົນຈະທຸກຊື້ຄວາມສະບາຍ ຄົນຈະຮັ່ງແມ່ນຄົນທີ່ມັກສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ໃສ່ຕົນເອງຢູ່ຕະຫຼອດ ໂດຍຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນຕັ້ງແຕ່ໄວໜຸ່ມ-ສາວ ຫຼື ເຮັດວຽກ ກໍຍັງຊອກໂອກາດໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ພັດທະນາທັກສະ, ບຸກຄະລິກ ແລະ…

Comments Off on 5 ນິດ​ໄສ​ ​ຈ່າຍ​ເງິນ​​ໃຫ້​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ / 132 View / 05/10/2016

error: ສະຫງວນລິຂະສິດ ຫ້າມນຳເອົາໄປເຜີຍແຜ່ຕໍ່ !!